1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης Θεσσαλονίκης, 
προσκάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
χθες, Πέμπτη 07 Απριλίου 2011 και ώρα 18: 00μ.μ., 
στο χώρο του σχολείου (Νεάπολη, Θεσσαλονίκη).

Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης 
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., 
Μέλος Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Ε. του Ε.Σ.Κ.Α.
 
και 
 
Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, 
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., 
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, 
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ. 
 
ενημέρωσαν και συζήτησαν, με τους μαθητές, για 
«το Ρόλο του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά 
και για τα αποτελέσματα δράσης του ΚΕ.Π.ΚΑ.».