Εμπορικές πρακτικές τραπεζών 14/10/2010 Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών διοργανώνει συζήτηση,

στην οποία θα εξεταστούν οι εμπορικές πρακτικές των τραπεζών, οι οποίες είναι υπερβολικά δεσμευτικές, για τους καταναλωτές.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες.

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,

Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Τακτικό Μέλος της Ε.Σ.Ο.Κ. και Ε.Ο.Κ.Ε.,

θα συμμετάσχει, στη συζήτηση, και θα μεταφέρει τους προβληματισμούς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών της Ελλάδας.