Πρόταση νόμου για «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών».

mo_039.jpgΣτις 7 Απριλίου 2009, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσε, για διαβούλευση, με τους κοινωνικούς φορείς, σχέδιο νόμου, με το οποίο προτείνονταν τρόποι, για να ρυθμίζονται τα χρέη των υπερχρεωμένων καταναλωτών, ώστε αυτοί να μπορούν να ενταχθούν, ξανά, στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι επικεφαλής των τομέων Οικονομίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Λούκα Κατσέλη, Ανάπτυξης, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Δικαιοσύνης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ντίνος Ρόβλιας, απέστειλαν, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., το νομοσχέδιο, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έκρινε το νομοσχέδιο θετικό και απαραίτητο, για τους καταναλωτές, ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, όπου ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών και των νοικοκυριών, στην Ελλάδα, είναι υπερχρεωμένα, αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους και να προγραμματίσουν το μέλλον τους. Καταθέσαμε, γραπτά, τις παρατηρήσεις μας. Ταυτόχρονα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσε το νομοσχέδιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), για να εκφράσει γνώμη. Στην ομάδα εργασίας της Ο.Κ.Ε., η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο, συμμετείχε το ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσωπούμενο, από τη Γενική Γραμματέα, κ. Ευαγγελία Κεκελέκη.

Στις 18 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην οδό Ιπποκράτους, στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχαν, από πλευράς ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κ. Λ. Κατσέλη, ο κ. Ν. Ρόβλιας, ο κ. Δ. Κουσελάς, η κ. Τζάκρη, η κ. Καρακλούμη και οι συλλογικοί φορείς, τους οποίους αφορά το νομοσχέδιο. Στη σύσκεψη, συζητήθηκε το νομοσχέδιο, οι φορείς κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις και δόθηκαν απαντήσεις και εξηγήσεις, από τους υπεύθυνους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπήθηκε, στη σύσκεψη, από την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα, η οποία ανέλυσε τις απόψεις και τις προτάσεις των καταναλωτών.

Στις 21 Ιουλίου 2009, κατατέθηκε το νομοσχέδιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο δεν έγινε νόμος. Προκηρύχτηκαν εκλογές και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στις 4 Οκτωβρίου 2009, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 20 Οκτωβρίου 2009, η κ. Λούκα Κατσέλη, Υπουργός, πλέον, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Εμπορικής Ναυτιλίας της νέας Κυβέρνησης, απέστειλε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., το σχέδιο νόμου, όπως τροποποιήθηκε, μετά τη συνάντηση, με τους φορείς, για να καταθέσουμε τυχόν επιπλέον απόψεις μας. Στο νομοσχέδιο είχαν ενσωματωθεί οι περισσότερες, από τις παρατηρήσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ. Αποστείλαμε τα τελικά μας σχόλια και αναμένουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου, από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι και θετικό και απαραίτητο, για την προστασία των καταναλωτών. Αποτελεί μια κορυφαία πρωτοβουλία, για την προστασία των καταναλωτών δανειοληπτών. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, από το 2004, είχε θέσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των συνεπειών τους και είχε ζητήσει, τότε, τη δημιουργία πτωχευτικού δικαίου καταναλωτών. Ο στόχος ήταν διπλός. Αφενός να βοηθηθούν οι καταναλωτές, που εξ αιτίας κάποιων δυσάρεστων ή απρόβλεπτων γεγονότων ή ατυχών επιλογών, κινδυνεύουν να χάσουν περιουσίες, να μείνουν χωρίς κατοικία, να έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη, να ταλαιπωρούνται και να βρίσκονται σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα τον οικονομικό και κοινωνικό τους αποκλεισμό και την αδυναμία επανένταξής τους. Αφετέρου να πιεστούν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να προχωρήσουν, σε υπεύθυνη δανειοδότηση. Ο κίνδυνος απαλοιφής χρεών θα θέσει τις τράπεζες, προ των ευθυνών τους, ώστε να υπάρχει πρόληψη, για την υπερχρέωση νοικοκυριών και των καταναλωτών και να εφαρμοστεί, χωρίς αποκλίσεις και εξαιρέσεις το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, ο λεγόμενος Λευκός Τειρεσίας.

Καταναλωτικά Βήματα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2009