Τράπεζες «μαϊμού»

mo_035.jpgΤο Φεβρουάριο του 2009, διαβάσαμε, τυχαία, σε μεγάλη εφημερίδα, κάποιες μικρές αγγελίες: «ΑΜΕΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ με την πιστωτική σας κάρτα, με άτοκες δόσεις, με ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, από 1.000 έως 40.000. Τηλ. 6981-926215», «ΑΝ ΕΙΣΤΕ δημοσιοϋπάλληλος, Στρατιωτικός, Δημοτικός, Συνταξιούχος Δημοσίου, ΙΚΑ, εκπαιδευτικός, έχετε υπερδανεισμό και απλήρωτα δυσμενή, δικαιούστε χαμηλότερο τραπεζοδάνειο έως 50.000 ευρώ, χωρίς προσημείωση. Ώρες 9 π.μ. - 5 π.μ. Τηλ. 210-4129042.»

Οι αγγελίες αυτές μας προκάλεσαν ερωτηματικά, αλλά και σοβαρές ανησυχίες και ζητήσαμε την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος μας ενημέρωσε:

  1. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων, από τα πιστωτικά ιδρύματα (ν.3601/2007), η κατ' επάγγελμα χορήγηση δανείων ή πιστώσεων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς την προβλεπόμενη, ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, συνιστά παράβαση, η οποία, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, τιμωρείται, με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή με αμφότερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή.
  2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, θα προβεί, στη διενέργεια ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, από την διαφημιζόμενη δραστηριότητα. Επισημαίνεται, πάντως, ότι η αναφορά μόνο σε κινητά τηλέφωνα, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό, από τις υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος.
  3. Για το σκοπό αυτό, έχει τεθεί επισήμανση, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα μέλη σας, προκειμένου να μην προβαίνουν, σε διενέργεια συναλλαγών, με πρόσωπα, που δε λειτουργούν, στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμβουλεύει τους καταναλωτές να μην παρασύρονται, από διαφημίσεις, που υπόσχονται δάνεια και χρήματα, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις. Πριν από κάθε συναλλαγή, πρέπει να συμβουλευόμαστε την παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να μη γινόμαστε θύματα αετονύχηδων.