Στα μέλη
14.04.10
Τα μέλη έχουν τα εξής προνόμια:

  • Παίρνουν, κάθε δίμηνο, στο σπίτι τους, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», που τους ενημερώνει, για θέματα κατανάλωσης.
  • Άμεση διαμεσολάβηση, σε κάθε προσωπικό πρόβλημα του μέλους, με τους προμηθευτές, μέσω του Γραφείου Νομικής Στήριξης Περισσότερα
  • Άμεση πρόσβαση, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού
  • Ενημέρωση, με ειδικές εκδόσεις
  • Ελεύθερη πρόσβαση, σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (www.kepka.org)

Και φυσικά, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. απολαμβάνουν όλα όσα το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρέχει, ακόμα και σε μη μέλη.
Τελευταία ανανέωση ( 14.04.10 )