Ισχυρισμοί υγείας

DR_011.jpgΑυτοί οι ισχυρισμοί αναγράφονται, όλο και πιο συχνά, στις συσκευασίες των τροφίμων και επηρεάζουν τις αγορές μας. Αποτελούν τους ονομαζόμενους ισχυρισμούς υγείας.
 •  Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
 • Βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου
 • Ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού γιατί είναι πλούσιο σε βιταμίνη C που περιέχει αντιοξειδωτική δράση
 • Συμβάλει στην καλή υγεία των οστών
 • Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τη χοληστερόλη
 • Light - 30% λιγότερα λιπαρά  
Ισχυρισμός υγείας είναι κάθε ισχυρισμός, που δηλώνει, ή υπονοεί, ή οδηγεί, στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει σχέση, μεταξύ κατηγορίας τροφίμων, τροφίμου, ή συστατικού του τροφίμου και της υγείας, δηλαδή αναφέρεται, στην επίδραση, που έχει ένα τρόφιμο, ή συστατικό του, στην υγεία του καταναλωτή. Π.χ. "το ασβέστιο είναι απαραίτητο, για τη διατήρηση της υγείας των οστών", ή "το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών των παιδιών". Δηλαδή, το τρόφιμο προλαμβάνει κάποια ασθένεια, ή μειώνει τα ποσοστά ήδη υπάρχουσας ασθένειας, ή κάνει, γενικά, καλό, στην υγεία. 
Οι ισχυρισμοί υγείας διαχωρίζονται, στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Ισχυρισμοί, οι οποίοι μνημονεύουν, ή περιγράφουν το ρόλο θρεπτικής, ή άλλης ουσίας, στην ανάπτυξη και στις λειτουργίες του οργανισμού, ή μνημονεύουν ψυχολογικές λειτουργίες και λειτουργίες συμπεριφοράς, ή συνδράμουν, στο αδυνάτισμα, ή στον έλεγχο βάρους, ή στη μείωση του αισθήματος πείνας, ή στην αύξηση του αισθήματος κορεσμού, ή στη μείωση της διαθέσιμης ενέργειας, από τη δίαιτα.
 • Ισχυρισμοί, που βασίζονται, σε νέα επιστημονικά δεδομένα ή/και περιλαμβάνουν αίτημα προστασίας δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Ισχυρισμοί, για μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας.
 • Ισχυρισμοί, για ανάπτυξη και υγεία των παιδιών.

Συχνά, οι καταναλωτές αγοράζουμε ένα τρόφιμο, γιατί πιστεύουμε τον ισχυρισμό, που αναγράφεται στη συσκευασία του, ή αναφέρεται, στη διαφήμιση του προϊόντος. Στο παρελθόν, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα, με ισχυρισμούς, που ήταν παραπλανητικοί. Έτσι, το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε, με τον Κανονισμό 1924/2006, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ισχυρισμών υγείας. 

Οι ισχυρισμοί, επί θεμάτων υγείας, επιτρέπονται, μόνο εφόσον, στην επισήμανση, ή εάν δεν υπάρχει επισήμανση, στην παρουσίαση και τη διαφήμιση, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 • Δήλωση, που να επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής,
 • Η ποσότητα του τροφίμου και ο τρόπος κατανάλωσης, που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί το ευεργετικό αποτέλεσμα, που δηλώνει ο ισχυρισμός,
 • Κατά περίπτωση, δήλωση, προς τα άτομα, που πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση του τροφίμου,
 • Κατάλληλη προειδοποίηση, για τα προϊόντα, που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο, για την υγεία, σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης.

Η μνεία γενικών, μη προσδιοριζόμενων, ευεργετικών αποτελεσμάτων της θρεπτικής ουσίας, ή του τροφίμου, στο σύνολο της υγείας, ή στην ευεξία, ως αποτέλεσμα καλής υγείας, είναι δυνατή μόνον εάν συνοδεύεται, από συγκεκριμένο ισχυρισμό επί θεμάτων υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται, στους καταλόγους επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας.

Ειδικά, για τους ισχυρισμούς υγείας, που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, στην επισήμανση, ή εάν δεν υπάρχει επισήμανση, στην παρουσίαση, ή τη διαφήμιση των προϊόντων, που φέρουν ισχυρισμούς μείωσης εκδήλωσης ασθένειας, πρέπει να υπάρχει, επίσης, δήλωση ότι η ασθένεια, στην οποία αναφέρεται ο ισχυρισμός, έχει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ότι η μεταβολή ενός από αυτούς ενδέχεται να έχει ή να μην έχει ευεργετικό αποτέλεσμα. 

Οι ισχυρισμοί υγείας, που δεν επιτρέπονται, είναι:
 • Ισχυρισμοί, που υπονοούν ότι μπορεί να επηρεαστεί η υγεία, από τη μη κατανάλωση του τροφίμου.
 • Ισχυρισμοί, που αναφέρονται, στο ρυθμό, ή την ποσότητα απώλειας βάρους.
 • Ισχυρισμοί, που αναφέρονται, σε συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών, στον τομέα της υγείας και άλλων ενώσεων, που δεν μνημονεύονται, στο άρθρο 11 του κανονισμού, που αναφέρεται στις Εθνικές Ενώσεις επαγγελματιών, στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας. 
Ο Κανονισμός 1924/2006, στο άρθρο 13, προέβλεπε τη σύνταξη, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), καταλόγου, όπου θα αναγράφονταν οι επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας, που έχουν εξεταστεί και εγκριθεί, από την EFSA. Ο κατάλογος αυτός εκδόθηκε, με μεγάλη καθυστέρηση, το Μάιο του 2012. Ο κατάλογος αφορά όλους τους ισχυρισμούς υγείας, με εξαίρεση, αυτούς, που αναφέρονται, σε βότανα (στο επόμενο τεύχος, θα δημοσιεύσουμε εκτενές άρθρο, για τους ισχυρισμούς για τα βότανα). Τον κατάλογο των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας μπορούμε να βρούμε, στη διεύθυνση http://bit.ly/NxI8bx. Μετά την 14η Δεκεμβρίου 2012, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αυτοί οι ισχυρισμοί.

Οι ισχυρισμοί των οποίων η αξιολόγηση, από την EFSA, ή των οποίων η εξέταση, από την Επιτροπή, δεν έχει ολοκληρωθεί, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και εφόσον εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν, στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο.

Επειδή, όμως, αρκετοί ισχυρισμοί συνοδεύονται, από εξηγήσεις, ή άλλα δεδομένα, ή και γιατί, ίσως, κάτι ξεφύγει, από τους ελέγχους, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε: Συχνά, μετά τον ισχυρισμό (είτε αυτός υπάρχει στη συσκευασία του τροφίμου, είτε σε έντυπη διαφήμιση, είτε σε τηλεοπτική), υπάρχει ένας αστερίσκος, που παραπέμπει, στις εξηγήσεις, για τον ισχυρισμό. Στις συσκευασίες και στις έντυπες διαφημίσεις υπάρχουν, σε κάποιο σημείο, επεξηγήσεις, με πολύ μικρά γράμματα. Έτσι, βλέπουμε ότι ο χυμός, που "περιέχει περισσότερες βιταμίνες", συγκρίνεται με αυτές, που περιέχει ένα παρόμοιο προϊόν. Στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, υπάρχει, συνήθως, μια "μπάρα", που τρέχει, "γρήγορα", στο κάτω μέρος της οθόνης. Στην μπάρα αυτή, υπάρχουν οι επεξηγήσεις. Πριν πιστέψουμε έναν ισχυρισμό, διαβάζουμε, οπωσδήποτε, τις επεξηγήσεις, όσο μικρά και αν είναι τα γράμματα, όσο γρήγορα και αν τρέχει η μπάρα.

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 190 επισκέπτες και κανένα μέλος